Tin tức

DỰ BÁO ANH SẼ “MẠNH TAY” VỀ CÁC QUY ĐỊNH THUẾ

Anh đang xem xét sẽ “cứng rắn” hơn đối với các quy định về thuế với nền kinh tế chia sẻ nhằm nâng cao doanh thu và đảm bảo một “sân chơi bình đẳng” cho tất cả các doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính Anh cho biết sự tăng trưởng của nền kinh tế : ” Có thể tạo ra những thách thức nhất định đối với cơ sở VAT  “, đồng thời nêu lên lo ngại rằng tình hình hiện tại có thể mang lại những lợi thế không công bằng cho nền kinh tế chia sẻ so với các doanh nghiệp truyền thống.”

Đồng thời, trong tài liệu tham vấn được công bố nêu rõ: “Chính phủ cho rằng nền kinh tế chia sẻ không chỉ tạo ra thách thức đối với thuế VAT mà còn tác động đến nhiều loại thuế khác nhau.”

Khi các nhà thầu tự kinh doanh thực hiện các dịch vụ được đặt trước trên các nền tảng như Uber và Airbnb, họ thường giảm xuống dưới ngưỡng đăng ký VAT 85.000 bảng Anh (113.755,50 USD).

Mặc khác, theo tài liệu tham vấn của Kho bạc nêu bật các ví dụ về các phương thức kinh doanh mà họ muốn xem xét để có hành động không bị tính thuế VAT “nơi có thể đã được (tính phí) trong nền kinh tế truyền thống”.

Kho bạc cho biết đánh giá của họ được thiết kế để “kiểm tra quan điểm của chính phủ về các thách thức thuế VAT mà nền kinh tế chia sẻ tạo ra.”

Tên Kho bạc HM được nhìn thấy được sơn bên ngoài tòa nhà Kho bạc của Anh ở trung tâm London

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã thông báo cho Anh vào cuối tháng 10 để duy trì chi tiêu Covid – 19 và lên kế hoạch tăng thuế.

Thuế carbon, thuế VAT và thuế tài sản là tất cả các lĩnh vực mà Anh có thể tăng doanh thu mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng. Các nhân viên IMF đã nói rằng việc tăng thuế sẽ gần như không thể tránh khỏi.

Theo Yahoo Finance 

 

Back to list