Tin tức

DỰ BÁO ANH SẼ “MẠNH TAY” VỀ CÁC QUY ĐỊNH THUẾ

Anh đang xem xét sẽ “cứng rắn” hơn đối với các quy định về thuế với nền kinh tế chia sẻ nhằm nâng cao doanh thu và đảm bảo một "sân chơi bình đẳng" cho tất cả các doanh nghiệp. Theo Bộ Tài chính Anh cho biết sự tăng trưởng của nền kinh tế : " Có thể...

XEM CHI TIẾT