Tin tức

CÁC NGÂN HÀNG ANH ĐỐI MẶT VỚI XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Các ngân hàng Anh sẽ đối mặt với xung đột lợi ích tiềm ẩn liên quan tới biến đổi khí hậu. Một nghiên cứu công bố ngày 9-3 cho biết các ngân hàng Anh sẽ phải đối mặt với xung đột lợi ích tiềm ẩn liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu, vì gần ...

XEM CHI TIẾT

Tin tức

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ANH CẢNH BÁO VỀ LỰC CẢN COVID KHI LÃI SUẤT ĐƯỢC GIỮ Ở MỨC THẤP KỶ LỤC

Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất của Anh ở mức 0,1% và cảnh báo rằng các hạn chế COVID-19 có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế vào đầu năm 2021. Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) gồm 9 thành viên của ngân hàng trung ương đã...

XEM CHI TIẾT