Tin tức

DỰ BÁO GIÁ NHÀ TẠI ANH TRONG NĂM 2021

Theo dự báo của Hampston International về thị trường nhà ở (HIHMF), khi mà Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực cũng như đẩy nền kinh tế Anh vào một cuộc suy thoái mới, thị trường nhà ở, vốn cũng đã phải tạm dừng mọi hoạt động, đã có những khởi sắc...

XEM CHI TIẾT