Tin tức

AILEN: SỐ HỒ SƠ VAY THẾ CHẤP GIẢM VÀO THÁNG 10

Giá trị trung bình của một hồ sơ vay mua nhà trị giá dưới €1.2 triệu, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số hồ sơ vay thế chấp và giá trị hợp đồng giảm vào tháng 10 so với năm ngoái nhưng vẫn giữ ở mức cao hơn so với trước khi đại dịch.

Số liệu từ Liên đoàn Ngân hàng và Thanh toán Ailen (BPFI) cho thấy có tổng số 4,568 hồ sơ vay thế chấp được chấp nhận vào tháng 10, giảm 4% so với tháng trước và 12% sô với cùng kỳ năm ngoái.

55% (2,533 hồ sơ) trong số đó là người mua nhà lần đầu tiên và số người mua căn nhà kế tiếp là 1,076 (23.6%)

Giá trị trung bình của một bộ hồ sơ thế chấp là dưới 1.2 triệu Euro, giảm 5% so với năm ngoái.

Giám đốc của BPFI, ông Brian Hayes cho biết; “Mặc dù số liệu cho thấy số hồ sơ vay giảm qua từng thời kỳ, nhưng điều quan trọng là chúng ta nên đánh giá dựa trên tình hình của năm 2020 khi mà dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra.”

Ông nói: “Cũng cần lưu ý rằng số liệu tháng 10 này cũng là tháng cao thứ hai về số lượng cũng như giá trị hồ sơ vay cao nhất kể từ năm 2011.”

“Nhìn về phía trước, quý 4 của năm nói chung là quý phát triển nhất cho các khoản giải chấp thế chấp, và với một loạt các phê duyệt thế chấp mạnh mẽ, triển vọng, rất tích cực để kết thúc 1 năm.”

Theo Irish News

 

 

 

 

 

 

Back to list