Tin tức

ANH THÀNH LẬP NGÂN HÀNG CƠ SỞ HẠ TẦNG MỚI ĐỂ THÚC ĐẨY KINH TẾ XANH

Ngày 27/2, Bộ Tài chính Anh cho biết sẽ thành lập một Ngân hàng Cơ sở hạ tầng mới với nguồn vốn 12 tỷ bảng Anh (17 tỷ USD) và 10 tỷ bảng Anh (13,92 tỷ USD) bảo lãnh của chính phủ nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Bộ Tài chính Anh cho biết, Ngân hàng sẽ ra ...

XEM CHI TIẾT